dimarts, 8 de març de 2016

CONTROL RENAIXENT I BARROC                                       CONTROL RENAIXENT I BARROC
Prepara’t aquestes 15 preguntes. Al control en triaré 10.
1- On i quan apareix el Renaixement?

Al segle XVI a Itàlia.

2- Quines són les caracterìstiques més importants de l’arquitectura al Quattrocento? 

La utilització dels elements formals de l'art grec i romà.

La racionalització de l'espai.


3- Quines són les característiques més importants de la pintura al Quattrocento?
  
Perspectiva lineal.

Volum en les figures i domini de l'escorç.

Encara que la pintura religiosa continua sent important, hi apareixen nous gèneres i temes: retrat, al·legoria, paisatge i temes mitològics.

Les tècniques també evolucionen tant pel que fa als suports -el llenç cada vegada és més important- com pel fa a les tècniques pictòriques, amb la introducció de la pintura a l'oli, barreges de tremp i oli, i vernissos.

Utilització de gradacions tonals en els colors per a crear efectes de llum i ombra.


4. Quines són les característiques més importants de l’escultura al Quattrocento?

És en l'escultura on es manifesta més aviat el classicisme renaixentista.

 L'interés dels escultors renaixentistes se centra clarament en l'escultura exempta, cosa que no vol dir que el relleu escultòric desaparegui, ja que una altra de les aportacions cabdals de l'escultura del Quattrocento és l'aplicació de la perspectiva al relleu.

 Quant als aspectes formals, l'escultor renaixentista es decanta clarament cap al motiu bàsic de l'escultura clàssica: la figura humana.
 

5- Quines són les caracterìstiques més importants de l'escultura al Cinquecento?

Una de les seves característiques principals és el gust per la grandiositat monumental, tenint sempre present la troballa del clàssic Laocoont i e ls seus fills,descobert el 1506.


6- Quines són les característiques més importants de la pintura al Cinquecento?


 Com a pintor s'interessa sobretot pel cos humà. 

 Entre les seves obres destaquen Adoració dels Reis, La Verge de les Roques, Santa Anna, la Verge i el Nen, El Sant Sopar i La Gioconda.

7. Quines són les característiques més importants de l’arquitectura al Cinquecento?


 L'Alt Renaixement a Florència, Roma i Milà hi treballen els tres genis del Renaixement: Leonardo, Rafael i Miquel Àngel, paral·lelament es desenvolupa l'Escola veneciana, iniciada per Giogione i Tiziano.

8. Digues el nom de tres pintors del Quattrocento i una obra de cada.

Els pintors que mostren una preocupació fonamental pel problema de la perspectiva i de la corporeïtat de les figures, com Masaccio (1401-1428), Paolo Uccello (1397-1475), Piero della Francesca (1415-1492) i Andrea Mantegna (1430-1506).

  
Trinità, obra de Masaccio
(església de Santa Maria del Carmine, Florència)9. Digues el nom de tres arquitectes del Cinquecento i una obra de cada.

Basílica de San Lorenzo, obra de Filippo Brunelleschi
(Florència)

Filippo Brunelleschi (1377-1446). 
 Leon Battista Alberti (1404-1472), encara que també hi destaquen Michelangelo Buonarroti i Benedetto da Maiano.


10. Digues el nom de tres pintors del Cinquecento i una obra de cada.


Giuseppe Arcimboldo  - La primavera, 1563 
 Alessandro Allori        -Venus i Cupido
 Pietro da Cortona       - Martiri de Sant Esteve

11. On i quan apareix el Barroc?


egle XVI fins al començament del segle XVIII , a Alemanya

12. Digues quines són les característiques més importants de la pintura barroca.

L’artista barroc utilitza sense mesura tots els recursos del seu art.


Bé que l’aparició i la durada d’unes fórmules arquitectòniques.

 Alguns tractadistes consideren que, atesa la gran diversitat de les tendències que, com ara en literatura, hom pretén d’agrupar sota aquesta denominació, fóra preferible de renunciar-hi, en benefici de la claredat.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada